De CAO NPF 2017-02-02T16:57:16+00:00

De CAO NPF

De cao die op 31 december 2016 is verlopen, wordt van rechtswege verlengd. Er is met de Kunstenbond nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017 is verwerkt in de salaristabellen op deze website.

Er is dus ook nog geen akkoord over de loonindexering voor 2017 en verder. We hopen samen met de Kunstenbond in het voorjaar van 2017 een akkoord te bereiken. Dit zou kunnen betekenen dat er met terugwerkende kracht alsnog een indexering gaat plaatsvinden per 1 januari 2017.

De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en FNV Kunsten, Informatie, Entertainment en Media (FNV KIEM) hebben in 2009 een eerste cao voor de poppodia en -festivals (cao NPF) gesloten.

In de cao NPF zijn o.a. branche specifieke afspraken gemaakt over contractvormen, arbeidsduur, werktijden, arbeidspatronen, werken op zon- en feestdagen, pauzeregelingen, gebroken diensten, etc.

De cao NPF is een kader CAO die veel mogelijkheden laat aan de cultureel ondernemer en de OR van de desbetreffende organisatie. In de cao NPF zijn (nog) geen bepalingen opgenomen over een pensioenregeling.

De nieuwe cao is voor twee jaar vastgelegd, 2015 en 2016.