De CAO NPF 2017-09-21T13:28:41+00:00

CAO NPF

De WNPF en de Kunstenbond hebben donderdag 22 juni 2017 een cao-akkoord bereikt. Diezelfde dag hebben de WNPF-leden hierover een mail ontvangen met daarbij ook de nieuwe salaristabellen. Het akkoord is hier te downloaden. De nieuwe salaristabellen zijn hier te vinden.

Salaristabellen
Per 1 januari 2017 en per 1 juli is het wettelijk minimumloon verhoogd. Daarbovenop is in het cao-akkoord afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2017 (met terugwerkende kracht) worden verhoogd met 1%. Beide verhogingen (WML en indexering) zijn verwerkt in de salaristabellen op deze pagina. Ook is afgesproken dat het salaris per 1 januari 2018 wordt verhoogd met 1,5%. Dit wordt begin januari 2018, tegelijk met de verhoging van het wettelijk minimumloon, verwerkt op deze site.

Minimumvoorwaarden pensioen
In het cao-akkoord is afgesproken dat er per 1 januari 2018 minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling worden opgenomen. De Kunstenbond en de WNPF gaan hierover in het najaar van 2017 verder met elkaar in gesprek.

Vragen?
WNPF-leden kunnen voor vragen terecht bij Kees Lamers via keeslamers@vnpf.nl of 06-28937015.