De CAO NPF

De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en FNV Kunsten, Informatie, Entertainment en Media (FNV KIEM) hebben in 2009 een eerste cao voor de poppodia en -festivals (cao NPF) gesloten.

In de cao NPF zijn o.a. branche specifieke afspraken gemaakt over contractvormen, arbeidsduur, werktijden, arbeidspatronen, werken op zon- en feestdagen, pauzeregelingen, gebroken diensten, etc.

De cao NPF is een kader CAO die veel mogelijkheden laat aan de cultureel ondernemer en de OR van de desbetreffende organisatie. In de cao NPF zijn (nog) geen bepalingen opgenomen over een pensioenregeling.

De nieuwe cao is voor twee jaar vastgelegd, 2015 en 2016.