De CAO NPF2019-01-14T16:21:39+00:00

CAO NPF

Salaristabellen per 1 januari 2019
De nieuwe salaristabellen voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2019 zijn hier te vinden. In de tabel is de cao-loonindexering van 2% doorgevoerd die de WNPF en de Kunstenbond hebben afgesproken. Tevens de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019.

Cao-akkoord 22 juni 2017 en 2019-2020
De WNPF en de Kunstenbond bereikten donderdag 22 juni 2017 een cao-akkoord. Dat akkoord is hier te downloaden. Ook zijn er afspraken gemaakt voor 2019 en 2020. Deze worden thans uitgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk op deze site worden doorgevoerd.

Minimumvoorwaarden pensioen
In het cao-akkoord van juni 2017 is afgesproken dat minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling worden opgenomen in de cao. De Kunstenbond en de WNPF zijn hierover (januari 2019) nog in gesprek. Als het akkoord is uitgewerkt, krijgen WNPF-leden hierover bericht.

Akkoord aanpassing loon- en functiegebouw
Kunstenbond en WNPF hebben ook een akkoord bereikt over aanpassingen van het loon- en functiegebouw. Dat is hier te downloaden en deze wijzigingen zijn per 1 januari 2019 van kracht. De wijzigingen zijn nog niet verwerkt op deze site; dit voorjaar wordt een nieuwe cao-tekst gereed gemaakt en de site vernieuwd.

Vragen?
WNPF-leden kunnen voor vragen terecht bij Kees Lamers via keeslamers@vnpf.nl of 06-28937015.