De CAO NPF 2017-12-19T11:01:01+00:00

CAO NPF

Salaristabellen per 1 januari 2018
De nieuwe salaristabellen per 1 januari 2018 zijn hier te vinden. Per 1 januari 2018 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Daarnaast is er bij cao afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2018 met 1,5% stijgen.

Cao-akkoord 22 juni 2017
De WNPF en de Kunstenbond hebben donderdag 22 juni 2017 een cao-akkoord bereikt. Het akkoord is hier te downloaden. Diezelfde dag hebben de WNPF-leden hierover een mail ontvangen.

Minimumvoorwaarden pensioen
In het cao-akkoord van juni 2017 is afgesproken dat er per 1 januari 2018 minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling worden opgenomen in de cao. De Kunstenbond en de WNPF zijn hierover (december) nog in gesprek. Als het akkoord is uitgewerkt, krijgen WNPF-leden hierover bericht.

Aanpassing loon- en functiegebouw
Ook over de aanpassing van het loon- en functiegebouw zijn de Kunstenbond en de WNPF nog in gesprek (december). De precieze invoeringsdatum van de aanpassing moet nog worden vastgesteld.

Vragen?
WNPF-leden kunnen voor vragen terecht bij Kees Lamers via keeslamers@vnpf.nl of 06-28937015.