CAO NPF

Salaristabellen per 1 juli 2019
De nieuwe salaristabellen voor de periode 1 juli t/m 31 december 2019 zijn hier te vinden. In de tabel is de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 doorgevoerd. Het wettelijk minimummaandloon was €1.615,80 en wordt €1.635,60. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft gevolgen voor de wachtperiodieken 1 tot en met 3 van zowel schaal 1 als 2. Ook het salaris van periodiek 1 van schaal 1 stijgt als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Leeftijd wettelijk minimumloon omlaag van 23 naar 21
Per 1 juli 2019 krijgen ook 21-jarigen recht op het volledige wettelijk minimumloon voor volwassenen. De overheid is sinds juli 2017 bezig de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen te verlagen van 23 naar 21 jaar. Het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar gaat ook omhoog. Lees hier meer.

Cao-akkoord 22 juni 2017 en 2019-2020
De WNPF en de Kunstenbond bereikten donderdag 22 juni 2017 een cao-akkoord. Dat akkoord is hier te downloaden. Ook zijn er afspraken gemaakt voor 2019 en 2020. Deze worden thans uitgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk op deze site worden doorgevoerd.

Minimumvoorwaarden pensioen
In het cao-akkoord van juni 2017 is afgesproken dat minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling worden opgenomen in de cao. De Kunstenbond en de WNPF zijn hierover (januari 2019) nog in gesprek. Als het akkoord is uitgewerkt, krijgen WNPF-leden hierover bericht.

Akkoord aanpassing loon- en functiegebouw
Kunstenbond en WNPF hebben ook een akkoord bereikt over aanpassingen van het loon- en functiegebouw. Dat is hier te downloaden en deze wijzigingen zijn per 1 januari 2019 van kracht. De wijzigingen zijn nog niet verwerkt op deze site; dit voorjaar wordt een nieuwe cao-tekst gereed gemaakt en de site vernieuwd.

Vragen?
WNPF-leden kunnen voor vragen terecht bij Kees Lamers via keeslamers@vnpf.nl of 06-28937015.