De CAO NPF 2018-06-19T09:33:13+00:00

CAO NPF

Salaristabellen per 1 juli 2018
De nieuwe salaristabellen voor de periode 1 juli t/m 31 december 2018 zijn hier te vinden. In de tabel is de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 doorgevoerd. Het wettelijk minimummaandloon was €1.578,00 en wordt €1.594,20. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft gevolgen voor de wachtperiodieken 1 tot en met 3 van zowel schaal 1 als 2. Ook het salaris van periodiek 1 van schaal 1 stijgt als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Cao-akkoord 22 juni 2017
De WNPF en de Kunstenbond hebben donderdag 22 juni 2017 een cao-akkoord bereikt. Het akkoord is hier te downloaden. Diezelfde dag hebben de WNPF-leden hierover een mail ontvangen.

Minimumvoorwaarden pensioen
In het cao-akkoord van juni 2017 is afgesproken dat er per 1 januari 2018 minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling worden opgenomen in de cao. De Kunstenbond en de WNPF zijn hierover (juni 2018) nog in gesprek. Als het akkoord is uitgewerkt, krijgen WNPF-leden hierover bericht.

Aanpassing loon- en functiegebouw
Ook over de aanpassing van het loon- en functiegebouw zijn de Kunstenbond en de WNPF nog in gesprek (juni 2018). De precieze invoeringsdatum van de aanpassing moet nog worden vastgesteld.

Vragen?
WNPF-leden kunnen voor vragen terecht bij Kees Lamers via keeslamers@vnpf.nl of 06-28937015.