Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden, .................................................(naam onderneming), gevestigd te......................................... (straat+huisnummer+plaatsnaam) hierna te noemen "werkgever" ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ......................................., enerzijds; en ...................................................(naam werknemer) wonende te ............, adres...................................... [...]

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten2017-02-02T13:24:48+00:00

Bijlage 10: Richtlijnen inzake beloning van directeuren

Directeuren van poppodia en -festivals vallen niet onder de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals. Hier is om diverse redenen niet voor gekozen. Toch leeft in het land en bij de onderhandelingsdelegaties de behoefte om richtlijnen [...]

Bijlage 10: Richtlijnen inzake beloning van directeuren2017-02-02T13:24:28+00:00

Bijlage 9A: Salaristabellen 2018 (op basis van 38-urige werkweek)

Salaristabellen per 1 juli 2018 De nieuwe salaristabellen voor de periode 1 juli t/m 31 december 2018 zijn hieronder te vinden. In de tabel is de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 doorgevoerd. Het [...]

Bijlage 9A: Salaristabellen 2018 (op basis van 38-urige werkweek)2018-06-19T11:12:44+00:00

Bijlage 8: Bezwaar en beroep functieindeling

Bezwaarprocedure functie-indeling Elke werknemer die valt onder de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals moet zijn ingedeeld in een functieniveau volgens het in de cao opgenomen functiegebouw voor de Nederlandse poppodia en -festivals. Voor de gevallen [...]

Bijlage 8: Bezwaar en beroep functieindeling2015-02-24T17:19:27+00:00

Bijlage 7: Functieniveau 8

PROGRAMMERING hoofd programmering ontwikkelen, uitvoeren en extern uitdragen van het inhoudelijk programmabeleid, verzorgen programmering één of meer disciplines, direct leiding geven aan programmeurs en assistent programmeurs, onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; dragen [...]

Bijlage 7: Functieniveau 82017-02-02T13:30:06+00:00

Bijlage 7: Functieniveau 7

PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product-markt combinaties, onderhouden contacten met artiesten, [...]

Bijlage 7: Functieniveau 72017-02-02T13:29:57+00:00

Bijlage 7: Functieniveau 6

PROGRAMMERING tweede programmeur Adviseren over het inhoudelijk beleid, volgens instructie realiseren van programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product-markt combinaties, onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; verstrekken interne [...]

Bijlage 7: Functieniveau 62017-02-02T13:29:46+00:00

Bijlage 7: Functieniveau 5

PROGRAMMERING medewerker programmering Onder volledige verantwoordelijkheid van het hoofd programmering/de programmeur bijdragen aan de uitvoering van het programmabeleid, eventueel verzorgen van programmering van kleine delen van het aanbod, bijhouden jaarplanning, administratie, contact met boekingskantoren, agenten [...]

Bijlage 7: Functieniveau 52017-02-02T13:29:37+00:00

Bijlage 7: Functieniveau 4

PRODUCTIE productiemedewerker Uitvoering geven aan de werkzaamheden ter voorbereiding van de producties, verzorging van de communicatie intern over de productie. Houdt toezicht op de artiestenverblijven en de voorzieningen voor de artiesten, draagt zorg voor administratieve [...]

Bijlage 7: Functieniveau 42017-02-02T13:29:25+00:00