11. Overeenkomst gemiddelde arbeidsduur per week

  1. Werknemer en werkgever kunnen met elkaar een overeenkomst aangaan met een in het contract opgenomen gemiddelde arbeidsduur per week.
  2. Voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een in het contract opgenomen gemiddelde arbeidsduur per week geldt tot uiterlijk 1 juli 2016, dat partijen maximaal 5 arbeidsovereenkomsten kunnen sluiten, die elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, gedurende een periode van maximaal 36 maanden. Op het moment dat, de tussenpozen inbegrepen, deze 36 maanden worden overschreden, wordt de laatste arbeidsovereenkomst beschouwd als aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. Na 1 juli 2016 is voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten met een in het contract opgenomen gemiddelde arbeidsduur per week de Wet Werk en Zekerheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid) van toepassing.
2015-02-24T16:25:27+00:00