18. Maximum arbeidstijden

 1. De arbeidstijdenwet kent voor de podiumkunsten een aantal afwijkende regels. Deze staan in dit artikel vermeld.
  De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer met een evenementgebonden functie

  1. maximaal 12 uur per (nacht)dienst werkt;
  2. maximaal 72 uur per week werkt;
  3. maximaal gemiddeld 48 uur per week per 16 weken werkt;
  4. maximaal gemiddeld 40 uur per week per 52 weken werkt.
 2. Maximaal 26 maal per jaar kan 14 uur arbeid per (nacht)dienst worden verricht, mits werknemer vóór en na die dienst een onafgebroken rusttijd van tenminste 24 uur heeft. Dit is ook van toepassing op combinatiefuncties waarvan één van de gecombineerde functies evenementgebonden is.
 3. Werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer met een niet-evenementgebonden functie
  1. maximaal 12 uur per dienst werkt;
  2. maximaal 60 uur per week werkt;
  3. maximaal gemiddeld 55 uur per week per 4 weken werkt;
  4. maximaal gemiddeld 48 uur per week per 16 weken werkt.
2015-02-24T16:32:50+00:00