27A. Eenmalige uitkering 2015 en indexering 2016

(In het cao-akkoord dat in juni 2017 is gesloten, zijn afspraken gemaakt over een eenmalige bijdrage uit te betalen in Q3 2017. De tekst die op deze eenmalige bijdrage van toepassing is, wordt per 1 januari 2018 opgenomen in de nieuwe cao-tekst. Tot die tijd is in het cao-akkoord te lezen hoeveel de eenmalige bijdrage bedraagt.)

  1. Werknemers ontvangen in 2015 een eenmalige uitkering van € 500 (bruto).
  2. Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op een full time dienstverband van 38 uur per week. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met meer of minder dan 38 uur per week ontvangen het bedrag naar rato.
  3. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsduur of gemiddelde arbeidsduur per week krijgen de eenmalige uitkering uitbetaald bij voorkeur in januari 2015, maar uiterlijk voor 1 maart 2015.
  4. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met een in het contract opgenomen vaste arbeidsduur of gemiddelde arbeidsduur per week die niet het gehele jaar 2015 in dienst zijn, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het aantal maanden dat zij in 2015 dienst zijn.
  5. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met een in het contract opgenomen vaste arbeidsduur of gemiddelde arbeidsduur per week die tijdens 2015 in dienst treden, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het aantal maanden dat zij in 2015 in dienst waren. De uit te keren eenmalige uitkering wordt aan het einde van 2015 berekend en voor 31 januari 2016 uitgekeerd.
  6. Voor werknemers met een oproepovereenkomst wordt de eenmalige uitkering aan het einde van 2015 berekend en voor 31 januari 2016 uitgekeerd.
  7. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met een gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren ontvangen uiterlijk voor 1 maart 2015 het deel van de eenmalige uitkering dat overeenkomt met het minimum aantal uren dat voor 2015 is overeengekomen, het eventueel resterende deel van de eenmalige uitkering wordt aan het einde van 2015 berekend en voor 31 januari 2016 uitgekeerd. Of eerder, indien werknemers niet het gehele jaar in dienst zijn.
  8. De werkelijke salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2016 structureel met 1% verhoogd.
  9. De werkelijke salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 juli 2016 structureel met 1% verhoogd.
2017-09-21T13:46:27+00:00