29. Vakantietoeslag

  1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het hierop volgende jaar.
    Werknemer heeft tijdens het dienstverband met werkgever aanspraak op een vakantietoeslag van 8% van zijn feitelijke salaris over het vakantietoeslagjaar. Als de toeslag voor de waarneming groter is dan de toeslag voor het terugtreden, zal de toeslag het verschil zijn tussen de toeslag voor het waarnemen en de toeslag voor het terugtreden.
  2. Uiterlijk bij de salarisbetaling in de maand juni wordt de in het voorafgaande vakantietoeslagjaar opgebouwde vakantietoeslag aan werknemer uitbetaald.
2015-02-24T16:43:34+00:00