30. Verblijfkosten en overige kosten

(In het cao-akkoord dat in juni 2017 is gesloten, is een wijziging van artikel 30 lid 3a afgesproken. De genoemde tijdsperiode van 18.00 tot 21.00 is gewijzigd naar 17.00 tot 20.00. Deze wijziging is van kracht per 1 juli 2017 en gaat per 1 januari 2018 tekstueel worden doorgevoerd in de nieuwe cao-tekst. Tot die tijd is de formulering van artikel 30 lid 3a te lezen in het cao-akkoord.)

 1. Indien werknemer werkzaamheden buiten de feitelijke vestigingsplaats verricht, is werknemer gerechtigd na toestemming van de werkgever kosten van drankjes en maaltijden onderweg te declareren.
 2. Vergoeding van de gemaakte kosten geschiedt tegen overlegging van een deugdelijke rekening.
 3. De werknemer heeft bij een evenementgebonden dienst recht op een maaltijdvergoeding of -verstrekking:
  1. indien de diensttijd de tijdsperiode tussen 18.00 en 21.00 geheel omvat en minimaal 4 uur duurt, of indien de aaneengesloten arbeidstijd 9 uur of langer duurt;
  2. de door werknemer werkelijk gemaakte kosten van een maaltijd worden vergoed tot maximaal € 10,00;
  3. voor de onderneming met een restaurant of cateringservice geldt dat werkgever met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering aanvullende afspraken kan maken over gebruik van deze voorzieningen zonder af te wijken van bovenstaande punten a. en b. van dit lid.
 4. De werknemer heeft bij een evenementgebonden dienst recht op een snack (bijvoorbeeld een broodje) indien het middernachtelijk uur (24.00) binnen de dienst valt en de duur van de dienst minimaal 6 uur is.
 5. Overige door werknemer te maken kosten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van zijn functie en die door of vanwege werkgever zijn geaccordeerd en die krachtens de fiscale regelgeving op declaratiebasis kunnen worden vergoed, zullen worden vergoed tegen overlegging van een behoorlijke rekening, betalingsbewijs of andere bescheiden onder vermelding van BTW.
2017-09-21T13:48:49+00:00