32. Tegemoetkoming woon-werkverkeer

  1. Behoudens het bepaalde in artikel 31 kunnen werkgever en werknemer in uitzonderlijke gevallen een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer overeenkomen.
2015-02-24T16:44:24+00:00