38. Leeftijdsbewust personeelsbeleid

 1. Aangesloten ondernemingen stellen leeftijdsbewust personeelsbeleid vast dat gericht is op het verlagen van belasting van de functies die oudere werknemer(s) bekleden, het vergroten van de belastbaarheid van de oudere werknemer(s) of op het vergroten van de blijvende inzetbaarheid van oudere werknemer(s). Dit conform de richtlijnen/checklist van het College Gelijke Behandeling, 2005 (cgb.nl).
 2. Indien in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid bepaald wordt dat extra vakantiedagen gewenst zijn, hanteert de werkgever de richtlijn dat werknemers van 45 jaar en ouder naar rato van de omvang van het dienstverband recht hebben op leeftijdsdagen:
  45 t/m 49 jaar: 1 dag;
  50 t/m 54 jaar: 2 dagen;
  55 t/m 59 jaar: 3 dagen;
  60 jaar en ouder: 4 dagen.

  Het recht op leeftijdsdagen ontstaat in het vakantiejaar, waarin werknemer de betreffende leeftijd bereikt.

2015-02-24T16:49:07+00:00