45. Re-integratie

  1. Werkgever verplicht zich tot inspanningen die kunnen leiden tot een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte werknemer. Instrumenten die ingezet kunnen worden zijn onder meer: werken op therapeutische basis, aanpassing van werk en/of werkplek, trainingen, verandering van functie eventueel met aanvullende scholing.
  2. Werknemer verplicht zich om naar vermogen mee te werken aan re-integratieactiviteiten.
  3. Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht om vakantie op te nemen, waardoor hij tijdelijk is vrijgesteld van zijn verplichting tot het meewerken aan re- integratieactiviteiten. Dit kan alleen in goed overleg met werkgever en/of bedrijfsarts.
2015-02-24T17:07:21+00:00