9. Vormen van overeenkomsten

  1. Werkgever kan met werknemers de volgende overeenkomsten afsluiten:
    1. een overeenkomst met een in het contract opgenomen vaste arbeidsduur per week;
    2. een overeenkomst met een in het contract opgenomen gemiddelde arbeidsduur per week;
    3. een overeenkomst met een gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren;
    4. een oproepovereenkomst.
  2. Ongeacht de vorm van de arbeidsovereenkomst kan deze voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten.
2015-02-24T16:25:15+00:00