Bijlage 3: Voorbeeld Personeelsplan (bij artikel 7)

Onderstreept = verplicht. Dit betreft een model en het model is facultatief.

  1. Naam onderneming : …
  1. Geldend voor de periode : …
  1. Functies binnen : …
 functiebenaming  afdeling  contractvorm regulier onbepaalde tijd (ja /nee?) ID & WIW payroll
ingehuurd / zzp vrijwilligers stagiaires omvang fte omvang uren
  1. Afspraken inzake aanstellingsbeleid:
  1. Afspraken inzake doorstroming intern:

Toevoegen: organigram van de onderneming

Overeengekomen in overleg werkgever met OR /PVT d.d.: ….

 

Werkgever:…                                                              voorzitter OR/PVT…

2015-02-24T17:16:24+00:00