Bijlage 7: Functieniveau 2

MARKETING

assistent publiciteit

Verrichten van eenvoudige ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de publiciteit, telefoon/receptie/post/archief/standaard correspondentie/adresbestanden, versturen uitnodigingen/mailings, verspreiden publiciteitsmateriaal, uitvoeren van overige licht administratieve werkzaamheden.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 14

HORECA

barmedewerker

Medeverantwoordelijk dragen voor optimale dienstverlening, uitvoeren diverse werkzaamheden (klaarzetten middelen, bestellingen, serveren, opruimen, schoonhouden bar, afwassen), verkopen consumpties, kassabeheer.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels incourante tijden 4
totaal: 14

glazenhaler

Werkzaamheden uitvoeren in keuken of aan buffetten; ophalen van gebruikte glazen, bijvullen voorraden, opruimen, afwassen, voorbereidende werkzaamheden.

punten
kennis en kunde: ongeschoold 0
complexiteit: n.v.t. 0
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: n.v.t. 0
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: zware fysieke belasting 4
onregelmatigheid: grotendeels incourante tijden 4
totaal: 12

PODIUMTECHNIEK

assistent podiumploeg

onder directe leiding assisteren bij de technische voorbereiding en feitelijke uitvoering van producties, projecten en activiteiten, assisteren bij het uitladen en plaatsen van apparatuur van artiesten en van decors.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: n.v.t. 0
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: beperkte eisen aan contactvaardigheden 2
fysieke belasting: zware fysieke belasting 4
onregelmatigheid: grotendeels incourante tijden 4
totaal: 14

GEBOUWBEHEER & ONDERHOUD

assistent onderhoud gebouw

Verzorgen van het onderhoud en herstel van het gebouw, inventaris, apparatuur, gereedschappen, onderhouden van het buitenterrein onder directe leiding en op instructie van leidinggevende.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: beperkte eisen aan contactvaardigheid 2
fysieke belasting: beperkt 2
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 12

beheerder oefenruimten

Gastheer zijn voor repeterende bands, informatie verstrekken aan muzikanten over het gebruik van oefenruimtes en toezicht houden op de uitvoering van de richtlijnen voor het gebruik, verrichten van kleine reparaties.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 10

schoonmaker

Het opruimen, schoonmaken en inrichten van de ruimtes in het gebouw volgens richtlijnen en instructies van de leidinggevende

punten
kennis en kunde: ongeschoold 0
complexiteit: n.v.t. 0
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: beperkte eisen aan contactvaardigheid 2
fysieke belasting: fysiek zware belasting 4
onregelmatigheid: beperkt 2
totaal: 10

MANAGEMENT ONDERSTEUNING & SECRETARIAAT

assistent secretariaat

Verrichten van ondersteunende werkzaamheden secretariaat, telefoon/receptie/post/archief/ standaard correspondentie/adresbestanden, versturen uitnodigingen/mailings, uitvoeren van overige licht administratieve werkzaamheden

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo 2
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 12

FINANCIËN

administratief assistent

Uitvoeren eenvoudige administratieve taken zoals verzenden rekeningen, correspondentie en invoeren/muteren gegevens o.a. van lidmaatschapsadministratie, voorraadadministratie, controle kassatellingen.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo 2
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: beperkte eisen aan contactvaardigheid 2
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 10
2017-02-02T13:29:06+00:00