Bijlage 7: Functieniveau 3

PROGRAMMERING

assistent educatie

Assisteren bij voorbereiding, planning en begeleiding van educatieve activiteiten, onderhouden contacten onderwijs, assistentie publiekswerving en publiciteit, verspreiden begeleidingsmateriaal.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met specialistische scholing en/of ervaring of havo/vwo 4
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen extern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 18

PRODUCTIE

productieassistent

Verrichten van uitvoerende werkzaamheden in de voorbereiding van producties en het ondersteunen van de productieleider tijdens producties, mogelijk toegespitst op één bepaald genre, opstellen van infolijsten, tijdschema’s, zorgen voor een volledige documentatie ruim voor de productie, leggen van telefonische contacten, boeken van vluchten en/of hotels.

punten
kennis en kunde: werkniveau havo/vwo of vmbo met specialistische scholing en/of ervaring 4
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig opde meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: redelijk hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: beperkt 2
totaal: 24

PUBLIEKSDIENSTEN

medewerker kassa/receptie

Ontvangen en te woord staan van bezoekers en bands, informatie verstrekken over voorstellingen en kaartverkoop, afhandelen telefoon, uitreiken/opsturen informatiemateriaal, boeken reserveringen en verkopen kaarten, opmaken kas.

punten
kennis en kunde: werkniveau havo/vwo of vmbo met specialistische scholing en/of ervaring 4
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern op beperkt aantal aspecten 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: beperkt 2
totaal: 20

coördinator garderobe

Inroosteren van garderobemedewerkers, verdelen van taken, toezien op optimale serviceverlening aan publiek, mede selecteren van garderobepersoneel, informeren van medewerkers, beheren van garderobemateriaal, bonnen etc.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met ervaring 4
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele, maar beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern op beperkt aantal aspecten 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels incourante tijden 4
totaal: 24

HORECA

assistent horeca

Medeverantwoordelijk voor goed functioneren horeca-afdeling en/of de bar, zorgen voor optimale dienstverlening, uitvoeren diverse werkzaamheden (klaarzetten middelen, bestellingen, serveren, opruimen, schoonhouden bar, afwassen), afdragen geld, voorraadbeheer, assisteren hoofd horeca.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met ervaring 4
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern op beperkt aantal aspecten 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 4
totaal: 24

PODIUMTECHNIEK

studiotechnicus 

Verzorgen van de techniek van de studio, technisch begeleiden van studioactiviteiten, maken van live opnames, verzorgen van demo’s, mixen, opnames archiveren, bijdragen aan mediaproducties, onderhouden en beheren van de apparatuur van de studio.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 24

medewerker podiumploeg

Mede verzorgen van de voorbereiding, de inrichting, de afwerking van een productie, project of activiteit (backstage, op het podium en in de zaal); verzorgen van het uitladen en plaatsen van apparatuur van artiesten en van decors, inrichten podium en kleedkamers, instructie geven aan oproepkrachten.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met specialistische ervaring 4
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
afbreukrisico: n.v.t. 0
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: zware fysieke belasting 4
onregelmatigheid: grotendeels incourante tijden 4
totaal: 22

GEBOUWBEHEER & ONDERHOUD

coördinator beheer oefenruimten

Gastheer zijn voor repeterende bands, informatie verstrekken aan muzikanten over het gebruik van oefenruimtes en toezicht houden op de uitvoering van de richtlijnen voor het gebruik, verrichten van kleine reparaties, inroosteren van beheerders oefenruimtes en hen voorzien van informatie en instructies, voorraadbeheer.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met specialistische ervaring 4
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen op beperkt aantal aspecten 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 22

hoofd schoonmaak

Coördineren van alle werkzaamheden op gebied van schoonmaak van het gebouw en leiding geven aan de schoonmaakmedewerkers, bijhouden van de schoonmaakadministratie, overleggen met productiemedewerkers over programma en tijdsplanning.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
leidinggeven: n.v.t. 2
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 20

FINANCIËN

assistent financiën

Uitvoeren van financieel administratieve werkzaamheden volgens vaste procedures en richtlijnen (gegevensmutatie, bank/giromutaties, beheren databestanden, registreren gegevens), uitvoeren ondersteunende werkzaamheden tbv hoofd afdeling.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met specialistische scholing 4
complexiteit: beperkt 2
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 18

PERSONEEL & ORGANISATIE

assistent personeelszaken

Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden op gebied van werving en selectie/opleidingen/ arbeidsvoorwaarden/arbeidstijden/arbeidsomstandigheden/vakantie en verlof/assisteren bij opstellen en verspreiden informatievoorziening aan werknemers, verzorgen eerste opvang binnenkomende vragen, verzorgen correspondentie/administratie/rapportages.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: beperkt tot gemiddeld 3
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen extern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 25
2017-02-02T13:29:15+00:00