Bijlage 7: Functieniveau 4

PRODUCTIE

productiemedewerker

Uitvoering geven aan de werkzaamheden ter voorbereiding van de producties, verzorging van de communicatie intern over de productie. Houdt toezicht op de artiestenverblijven en de voorzieningen voor de artiesten, draagt zorg voor administratieve werkzaamheden, verricht ondersteunende taken voor de productieleider.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern op beperkt aantal aspecten 7
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 4
totaal: 31

MARKETING

assistent marketing en publiciteit

Assisteren bij vervaardigen publiciteitsuitingen, onderhouden publiciteitsarchief en databestanden, verzorgen mailingen, vullen persmappen, bijhouden knipselkrant, versturen uitnodigingen, administratieve afhandeling publieksacties.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 26

PUBLIEKSDIENSTEN

portier

Zorgen voor de bewaking van het gebouw en de veiligheid van bezoekers en medewerkers, ontvangen van gasten, artiesten, medewerkers, vrijwilligers, registreren inkomende en uitgaande personen, bijdrage van beveiliging van gebouw o.a. door videocontrole, afsluiten gebouw of delen daarvan, in ontvangst nemen van goederen.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met specialistische scholing en/of ervaring 4
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: n.v.t. 0
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern op beperkt aantal aspecten 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 4
totaal: 28

PODIUMTECHNIEK

geluidstechnicus, lichttechnicus, AV-technicus, theatertechnicus

Uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden op één specifiek vakgebied (geluid, licht, AV of theatertechniek) rondom producties en projecten, onderhouden van technische materialen.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: beperkt 2
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 4
totaal: 32

GEBOUWBEHEER & ONDERHOUD

medewerker technisch onderhoud

Verzorgen van het onderhoud en herstel van het gebouw, inventaris, apparatuur, gereedschappen, onderhouden van het buitenterrein, beheer materialen en voorraden.

punten
kennis en kunde: werkniveau vmbo met specialistische opleiding en ervaring 5
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid, intern 6
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: contactvaardigheden vereist 4
fysieke belasting: beperkt 2
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 29

ICT

medewerker automatisering en systeembeheer

Mede beheren, onderhouden en optimaliseren van eenvoudige geautomatiseerde systemen, voorkomen en opheffen storingen, assisteren in ontwikkeling automatiseringsbeleid.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing 8
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 30

MANAGEMENT ONDERSTEUNING & SECRETARIAAT

medewerker secretariaat

uitvoeren secretariële en ondersteunende werkzaamheden, aannemen en doorverbinden telefoongesprekken, maken van afspraken, versturen van uitnodigingen, bijhouden agenda’s, ontvangen gasten, verzorgen administratie, archief en post, correspondentie voeren in Nederlands en moderne talen, notuleren, organiseren vergaderingen, registreren bezoekersaantallen, bijhouden kantoorinventaris.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 28

FINANCIËN

financieel medewerker

zelfstandig werkzaamheden verrichten t.b.v. verzameling, verwerking en verstrekking van financiële informatie, uitvoeren boekhoudkundige werkzaamheden (bank-, debiteuren- en crediteurenadministratie en facturering), bijdragen aan financiële rapportages, administratieve ondersteuning salarisadministratie.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 32

medewerker loon- en personeelsadministratie

onder verantwoordelijkheid van hoofd financiën/administrateur (mogelijk hoofd P&O) de volledige uitvoering verzorgen van de loonadministratie van vaste medewerkers, oproepkrachten en artiesten, voeren van de personeelsadministratie, onderhouden van reguliere contacten met UWV en pensioenverzekeraar, verzorgen registratie ziekteverzuim.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: zelfstandig op enkele en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen, intern en extern, op beperkt aantal aspecten 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 0
totaal: 26
2017-02-02T13:29:25+00:00