Bijlage 7: Functieniveau 5

PROGRAMMERING

medewerker programmering

Onder volledige verantwoordelijkheid van het hoofd programmering/de programmeur bijdragen aan de uitvoering van het programmabeleid, eventueel verzorgen van programmering van kleine delen van het aanbod, bijhouden jaarplanning, administratie, contact met boekingskantoren, agenten en distributeurs, verstrekken interne informatie voor pr en techniek.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: zelfstandig op meerdere en beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 5
afbreukrisico: gemiddeld tot groot 5
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 34

PRODUCTIE

ticketing medewerker

Het mede vormgeven aan het verkoopbeleid en de feitelijke verkoop van tickets voor producties. Het uitzetten, bijhouden en bijsturen van de voorverkopen. Het uitzetten van de (avond)verkopen aan de kassa. Het onderhouden van contacten met ticketing partners extern en intern met de producenten en met de kassa.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring (talen) 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 36

MARKETING

medewerker marketing en publiciteit

Adviseren over voor marketing- en/of publiciteitsplan, vervaardigen publiciteitsuitingen, redactionele werkzaamheden, contacten met media en publiek, onderhouden publiciteitsarchief en databestanden; beperkt partieel leidinggeven.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid, zowel intern als extern 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 38

PUBLIEKSDIENSTEN

assistent bedrijfsleider

Onder de bedrijfsleider mede verantwoordelijkheid dragen voor de algehele gang van zaken op momenten dat het gebouw open is voor publiek, coördineren vrijwilligers, toezien op naleving ARBO-voorschriften, beheren avondkas, sleutelbeheer assisteren bedrijfsleider op alle voorkomende onderdelen.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid, intern 6
afbreukrisico: beperkt 2
leidinggeven: partieel leidinggeven diverse groep met meerdere disciplines en aan wisselende groepen 8
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 4
totaal: 38

activiteitenbeheerder

Zorgen voor de begeleiding van concrete publieksactiviteiten, het goed verlopen van de publieksstroom, het dragen van verantwoordelijkheid voor de cash-geldstroom tijdens de activiteiten, het coördineren van de dienstverlening van medewerkers horeca, kassa/box office, garderobe, security, het volgen instructies van de productieleiding en het onderhouden van externe contacten (politie, brandweer, EHBO).

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo 6
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven diverse groep met meerdere disciplines en aan wisselende groepen 8
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: grotendeels incourante tijden 4
totaal: 40

medewerker verhuur

Verzorgen van commerciële en culturele verhuur en organisatie evenementen, onderhouden contacten huurders en gebruikers, opstellen offertes, voeren contractbesprekingen en opstellen contracten.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen extern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 34

HORECA

kok

Uitvoeren van keukenwerkzaamheden, samenstellen menu, bereiden maaltijden, inkoop voorraad food en non-food, incidenteel inhuren keukenmaterialen, onderhouden contacten leveranciers, opstellen roosters en aantrekken incidenteel personeel, maken voor- en nacalculaties.

punten
kennis en kunde: werkniveau met ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 34

PODIUMTECHNIEK

eerste technicus geluid, eerste technicus licht, eerste technicus AV, eerste theatertechnicus

Uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden op één specifiek vakgebied (geluid, licht, AV of theatertechniek) rondom producties en projecten, geven van instructies aan andere technici op zijn specialisme en aan oproeptechnici, inkopen, beheren en onderhouden van technische materialen.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 9
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: beperkt 2
onregelmatigheid: grotendeels op incourante tijden 4
totaal: 39

ICT

systeembeheerder

Zelfstandig beheren, onderhouden en optimaliseren van eenvoudige geautomatiseerde systemen, contact met servicediensten voor complexere systemen, voorkomen en opheffen storingen, assisteren in ontwikkeling automatiseringsbeleid.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 9
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: beperkt 2
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid intern 6
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 37

MANAGEMENT ONDERSTEUNING & SECRETARIAAT

directiesecretaresse

Voeren van het secretariaat van de directie en mogelijk mt-leden, maken van afspraken, versturen van uitnodigingen, bijhouden agenda’s, notuleren, organisatie vergaderingen, beheren centrale database en archief, inkopen kantoorartikelen.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 36

PERSONEEL & ORGANISATIE

medewerker personeelszaken / vrijwilligerscoördinator 

ontwikkelen personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid, werving en selectie vrijwilligers, coördineren personele inzet (werknemers en vrijwilligers) begeleiden stagiaires, vrijwilligers, opstellen roosters, leiden vergaderingen met vrijwilligers, deskundigheidsbevordering personeel.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing 8
complexiteit: gemiddeld tot groot 5
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid, intern 6
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven aan homogene groep (>5 mw) 4
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 37
2017-02-02T13:29:37+00:00