Bijlage 7: Functieniveau 6

PROGRAMMERING

tweede programmeur

Adviseren over het inhoudelijk beleid, volgens instructie realiseren van programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product-markt combinaties, onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; verstrekken interne informatie voor pr en techniek.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: ruime zelfstandigheid, zowel intern als extern 7
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: n.v.t. 0
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 43

educatief medewerker

Voorbereiden, plannen, begeleiden van educatieve activiteiten, onderhouden contacten onderwijs en producenten, publiciteit en publiekswerving, verzorgen educatief begeleidingsmateriaal, voorbereiden subsidieaanvragen, mogelijk beperkt partieel leiding geven.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo of mbo met extra scholing 9
complexiteit: groot/gemiddeld 5
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot/gemiddeld 5
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid, (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 41

PRODUCTIE

productieleider

Leiding geven aan alle werkzaamheden ter voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van een productie. Voert overleg met opdrachtgevers, programmeurs, uitvoerders en leveranciers. Is gastheer/gastvrouw, stuurt medewerkers aan tijdens de productie, zorgt voor een correcte administratieve afhandeling van de activiteit, is verantwoordelijk voor het onderhoud van apparatuur. Assisteert hoofd productie bij alle voorkomende werkzaamheden.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische ervaring 8
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: partieel leidinggeven steeds wisselende groepen (> 5 mw) 8
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 48

coördinator muzikantenservice

Ontwikkelen en realiseren van ondersteunende projecten, specifiek op lokaal en regionaal niveau, ondersteuning bieden aan lokale bands, artiesten en agenten; zorgen voor een optimale benutting en bezetting van oefenruimtes en studio’s. Werkt samen met de afdelingen programmering en marketing/publiciteit, treedt tijdens specifieke projecten op als projectbegeleider of productieleider.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid, (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 44

PUBLIEKSDIENSTEN

bedrijfsleider

Verantwoordelijkheid dragen voor de algehele gang van zaken op momenten dat het gebouw open is voor publiek, verantwoordelijkheid dragen voor een hoog serviceniveau van de publieksgerichte afdelingen (bij zeer grote ondernemingen van één publieksgerichte afdeling), toezien op naleving Arbovoorschriften, eventueel beheren avondkas en uitbetalen van artiesten/managers.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing of ervaring 8
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: partieel leidinggeven diverse groep met meerdere disciplines en aan wisselende groepen 8
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 48

hoofd kassa/receptie

Coördineren van werkzaamheden kassa/receptie (box office), rooster en instructies maken, volledig leiding geven aan medewerkers, contact onderhouden met voorverkoopadressen, verzorgen kasbeheer en administratie, onderhouden kassasysteem, signaleren verbetermogelijkheden dienstverlening.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing of ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid, (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 46

HORECA

coördinator horeca

Zorgen voor goede organisatie en uitvoering van horeca-activiteiten binnen de gestelde kaders en budgetten, operationeel leiding geven aan horecamedewerkers, maken van planningen en roosters, inkopen food & beverage en cateringmaterialen, zorgen voor goede staat van onderhoud bedrijfsmiddelen en ruimtes, invoeren en handhaven normen en voorschriften, opstellen draaiboeken, voeren afdelingsadministratie, maken van nacalculaties.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld tot groot 5
leidinggeven: partieel leidinggeven aan steeds wisselende groepen (> 5 mw) 8
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 49

PODIUMTECHNIEK

coördinator podiumtechniek

Verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de podiumtechnische werkzaamheden rondom concerten, activiteiten en projecten, verzamelen van de technische informatie rond producties, leiding geven aan de technische medewerkers (geluid, licht, AV, theatertechniek), verzorgen van roosters en toepassing ARBO regels, onderhouden en beheren van podiumtechnische installaties, adviseren van directie over ontwikkelingen op gebied van podiumtechniek.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en ervaring 9
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: hoge eisen intern 6
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 49

GEBOUWBEHEER & ONDERHOUD

coördinator onderhoud en beheer

Verantwoordelijkheid dragen voor gebruiksgereed zijn van ruimtes, onderhoud en veiligheid van gebouw (inclusief buitenruimtes) en voorzieningen, activiteiten- en personeelsplanning, inroosteren, beheren afdelingsbudget en administratie, doen van voorstellen m.b.t. onderhoud en investeringen, toezicht op naleving veiligheidsvoorschriften (ARBO) en schoonmaak gebouw.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische ervaring 8
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven homogene groep (> 5 mw 4
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 42

ICT

coördinator automatisering

Beheren, onderhouden en optimaliseren van eenvoudige geautomatiseerde systemen, contact met servicediensten voor complexere systemen, ontwikkelen eenvoudige programma’s, ontwikkelen automatiseringsbeleid, ontwikkelen applicaties, ondersteunen doelmatig gebruik software, voorkomen en opheffen storingen, onderhouden contacten leveranciers.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en ervaring 9
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: partieel leidinggeven aan beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 45

MANAGEMENT ONDERSTEUNING & SECRETARIAAT

office manager

Verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van secretariële en ondersteunende werkzaamheden en de kantoororganisatie, leiding geven aan de medewerkers van secretariaat/administratie; voeren van het secretariaat van het bestuur, de directie en mogelijk mt-leden, maken van afspraken, versturen van uitnodigingen, bijhouden agenda’s, notuleren, organisatie vergaderingen, beheren centrale database en archief, inkopen kantoorartikelen.

punten
kennis en kunde: werkniveau mbo met specialistische scholing en ervaring 8
complexiteit: gemiddeld 4
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: volledig leidinggeven enkeling/enkelen (1-2 mw) 6
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 42

FINANCIËN

administrateur

Onder hoofdadministrateur het verzorgen van financiële rapportages en verantwoordingen (overzichten maandcijfers, begroting, jaarrekening); verzamelen, verwerken en verstrekken van financiële informatie; mede verantwoordelijk voor inrichting en functioneren van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: gemiddeld 4
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (5 of minder mw) 2
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 42
2017-02-02T13:29:46+00:00