Bijlage 7: Functieniveau 7

PROGRAMMERING

programmeur

Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product-markt combinaties, onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; kan (bescheiden) leidinggevende taak hebben, verstrekken interne informatie voor pr en techniek.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 52

PRODUCTIE

uitvoerend producent productiehuis

Onder de producent productiehuis mede verantwoordelijk voor het initiëren, produceren en distribueren van multimediale en interdisciplinaire projecten, speciaal voor poppodia en vergelijkbare locaties. Het mede scouten en begeleiden van initiatieven. Het begroten van projecten, opstellen van subsidieaanvragen en sponsorverzoeken, het partieel leiding geven aan medewerkers, het opstellen van financiële afrekeningen, evaluaties en inhoudelijke verslagen. Is mede verantwoordelijk voor publiciteit, het verzorgen van perspresentaties, het onderhouden van contacten met verwante zalen in binnen- en buitenland en interne contacten.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: partieel leidinggeven steeds wisselende groepen (> 5 mw) 8
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 56

coördinator productie

De eerst verantwoordelijke voor de facilitering, de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van producties en projecten met uitzondering van de podium-technische zaken, verantwoordelijk voor de programma’s die tot stand komen in samenwerking met externe ondernemingen ; geeft leiding aan een team van productiemedewerkers; is verantwoordelijk voor de inzet van personeel bij producties en voor het beheer van financiën; eindverantwoordelijk voor de realisatie van technische en hospitality riders.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot/gemiddeld 5
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 57

MARKETING

coördinator marketing en/of publiciteit

Ontwikkelen en uitvoeren marketingbeleid en/of publiciteitsbeleid; bevorderen positionering van de onderneming; verrichten en analyseren van eenvoudige marktonderzoeken, mede verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen marketing- en/of publiciteitsplan; initiëren, coördineren en uitvoeren van marketingstrategieën en/of PR-strategieën; dragen van budgetverantwoordelijkheid

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: zeer groot 6
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep 3-5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 56

PUBLIEKSDIENSTEN

hoofd publieksdiensten

Verantwoordelijkheid dragen voor de voorbereiding en uitvoering van de publieksactiviteiten, waaronder productie, kassa/receptie, activiteitenbeheer, horeca en onderhoud gebouw. Kan ook verantwoordelijk zijn voor vrijwilligersbeleid en de commerciële verhuur.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo of mbo met specialistische scholing en/of ervaring 9
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: gemiddeld 4
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven uitgebreide groep (> 5 mw) 12
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 57

HORECA

hoofd horeca

ontwikkelen van kaders voor de onderneming en uitvoering van horeca-activiteiten en verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering, volledig leiding geven aan horecamedewerkers, maken van planningen en roosters, inkopen food & beverage en cateringmaterialen, zorgen voor goede staat van onderhoud bedrijfsmiddelen en ruimtes, invoeren en handhaven normen en voorschriften, opstellen draaiboeken, budgetbeheer en voeren afdelingsadministratie, maken van nacalculaties.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: volledig leidinggeven uitgebreide groep (> 5 mw) 12
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 56

PODIUMTECHNIEK

hoofd podiumtechniek

verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van beleid op gebied van podiumtechniek en voor de uitvoering van de podium-technische werkzaamheden rondom concerten, activiteiten en projecten, verzamelen van de technische informatie rond producties, leiding geven aan de technische medewerkers (geluid, licht, AV, theatertechniek), verzorgen van roosters en toepassing Arboregels, ontwikkelen en begroten onderhoudsplannen, onderhouden en beheren van podiumtechnische installaties, budgetbeheer, adviseren directie over ontwikkelingen op gebied van podiumtechniek, leveren van bijdragen voor het algemeen bedrijfsbeleid.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo met specialistische scholing en ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: volledig leidinggeven uitgebreide groep (> 5 mw) 12
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 58

GEBOUW BEHEER & ONDERHOUD

hoofd faciliteiten

Ontwikkelen en uitvoeren van het facilitair beleid, planning groot onderhoud en investeringen op lange termijn, begroten en plannen van klein onderhoud en kleine investeringen, toezicht op het gereed voor gebruik zijn van ruimtes en veiligheid van gebouw (inclusief buitenruimtes) en voorzieningen, activiteiten- en personeelsplanning, inroosteren, beheren afdelingsbudget en administratie, toezicht op naleving veiligheidsvoorschriften (ARBO) en schoonmaak gebouw.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo 10
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 54

ICT

hoofd automatisering

Beheren, onderhouden en optimaliseren van complexe en eenvoudige geautomatiseerde systemen, contact met servicediensten voor complexere systemen, ontwikkelen programma’s, ontwikkelen automatiseringsbeleid, ontwikkelen applicaties, ondersteunen doelmatig gebruik software, voorkomen en opheffen storingen, onderhouden contacten leveranciers.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leiding geven enkeling/enkelen (1-2 mw) 6
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 56

MANAGEMENT ONDERSTEUNING & SECRETARIAAT

stafmedewerker bestuur en beleid

Ondersteunen directie in coördineren en uitvoeren van bestuurs- en beheerstaken, verzorgen vergaderplanning, voorbereiden vergaderingen, notuleren, opstellen ondernemings- en beleidsplannen en beleidsnotities, contractbeheer, uitwerking correspondentie, optimaliseren kantoororganisatie.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 54

FINANCIËN

hoofd administrateur     

Onder directeur of controller mede verantwoordelijkheid dragen voor het financieel beleid, maken financiële rapportages en verantwoordingen (overzichten maandcijfers, begroting, jaarrekening), begeleiding externe accountants- en belastingdienstcontrole, bewaken en signaleren kosten- en liquiditeitsontwikkeling, verantwoordelijk voor inrichting en functioneren van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: grote mate van zelfstandigheid, (intern en extern) 8
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: hoge eisen intern en extern 8
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 56

PERSONEEL & ORGANISATIE

p&o manager

Ontwikkelen en uitvoeren personeelsbeleid, adviseren directie en management, invoeren en onderhouden managementinstrumenten, zorgen voor informatievoorziening aan werknemers over personele zaken, zorgen voor naleving werkgeversverplichtingen cao/Arbo/verzuim/ ongevallen/arbeidstijden/opleiding, verzorgen werving, selectie, uitdiensttreding, (doen) verzorgen personeelsadministratie en (mogelijk) salarisadministratie.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: groot 6
leidinggeven: partieel leidinggeven beperkte groep/enkeling (minder dan 5 mw) 2
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 52
2017-02-02T13:29:57+00:00