Bijlage 7: Functieniveau 8

PROGRAMMERING

hoofd programmering

ontwikkelen, uitvoeren en extern uitdragen van het inhoudelijk programmabeleid, verzorgen programmering één of meer disciplines, direct leiding geven aan programmeurs en assistent programmeurs, onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; dragen van budget-verantwoordelijkheid.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 62

producent productiehuis

functie-inhoud: de eerst verantwoordelijke voor het initiëren, produceren en distribueren van multimediale en interdisciplinaire projecten, speciaal voor poppodia en vergelijkbare locaties en het ontwikkelen van beleid op dit terrein. Het scouten en begeleiden van initiatieven. Het begroten van projecten, opstellen van subsidieaanvragen en sponsorverzoeken, het aantrekken van en direct leiding geven aan medewerkers, budgetbewaking, het opstellen van financiële afrekeningen, evaluaties en inhoudelijk verslagen. Is verantwoordelijk voor publiciteit, het verzorgen van perspresentaties, het onderhouden van contacten met verwante zalen in binnen- en buitenland en interne contacten.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting:  n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 62

PRODUCTIE

hoofd productie

de eerst verantwoordelijke voor de facilitering, de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van producties en projecten met inbegrip van alle technische zaken, verantwoordelijk voor zowel de door de onderneming zelf gemaakte programma’s als de programma’s die tot stand komen in samenwerking met externe ondernemingen;

geeft leiding aan een team van productiemedewerkers; is verantwoordelijk voor de inzet van personeel bij producties en draagt budgetverantwoordelijkheid; eindverantwoordelijk voor de realisatie van technische en hospitality riders.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 62

MARKETING

hoofd marketing en publiciteit

ontwikkelen en uitvoeren marketingbeleid en publiciteitsbeleid in een onderneming met zeer diverse klantgroepen en producten; bevorderen positionering van de onderneming; verrichten en analyseren marktonderzoeken, opstellen marketing- en publiciteitsplan; initiëren, coördineren en uitvoeren van marketingstrategieën; dragen van budgetverantwoordelijkheid; mede verantwoordelijk voor het algemene beleid van de onderneming.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: groot tot zeer groot 7
leidinggeven: volledig leidinggeven uitgebreide groep (> 5 mw 12
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 63 

HORECA

hoofd commerciële activiteiten

functie-inhoud ontwikkelen van kaders voor een optimale bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische exploitatie van de accommodatie, dragen van verantwoordelijkheid voor de commerciële activiteiten als sponsoring, verhuur accommodatie, commerciële evenementen, volledig leiding geven aan commerciële medewerkers, zorgen voor acquisitie, offertebeleid en contracten, maken van planningen en roosters, zorgen voor goede staat van onderhoud bedrijfsmiddelen en ruimtes, invoeren en handhaven normen en voorschriften, opstellen draaiboeken, budgetbeheer, voeren afdelingsadministratie, realiseren van goede interne informatievoorziening.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3 – 5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen, intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 62 

hoofd horeca groot podium

Ontwikkelen van het horecabeleid van een uitgebreide en complexe horeca-afdeling, ontwikkelen van kaders voor de organisatie en uitvoering van een grote diversiteit aan horeca-activiteiten op meerdere locaties in en om de accommodatie, volledig leiding geven aan horecamedewerkers, zorgen voor acquisitie, offertebeleid en contracten, maken van planningen en roosters, inkopen food & beverage en cateringmaterialen, zorgen voor goede staat van onderhoud bedrijfsmiddelen en ruimtes, invoeren en handhaven normen en voorschriften, opstellen draaiboeken, budgetbeheer en voeren afdelingsadministratie, maken van nacalculaties.

punten
kennis en kunde: werkniveau hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven uitgebreide groep (> 5 mw) 12
contactvaardigheden: zeer hoge eisen, intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 64 

FINANCIËN

controller

inrichting financiële administratie en ontwikkelen financiële procedures, beoordelen management rapportages, bewaken en signaleren kosten en liquiditeitsontwikkeling, maken financiële rapportages en verantwoordingen (overzichten maandcijfers, begroting, jaarrekening), begeleiding externe accountants- en belastingdienstcontrole, actueel houden uitrusting en inrichting financiële administratie, realisatie personeels- en salarisadministratie.

punten
kennis en kunde: werkniveau universitair of hbo met ervaring 12
complexiteit: groot 6
analytisch vermogen / beleidsdenken: groot 6
zelfstandigheid: geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
afbreukrisico: zeer groot 8
leidinggeven: volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 mw) 10
contactvaardigheden: zeer hoge eisen intern en extern 10
fysieke belasting: n.v.t. 0
onregelmatigheid: n.v.t. 0
totaal: 62 
2017-02-02T13:30:06+00:00