De salaristabel bevat een salarisschaal niveau 8a. Deze schaal kan, indien door werkgever gewenst, door (zeer) grote podia worden gebruikt bij een inschaling van medewerkers in salarisschaal niveau 8. De treden in salarisschaal 8a kunnen in dat geval een uitloopmogelijkheid bieden van schaal 8, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om voor een functie een maximum salaris(trede) binnen schaal 8a vast te stellen.

Maandsalaris

CAO-NPF Salaristabel 1 juli t/m 31 december 2019. Per 1 juli 2019 is het WML aangepast en dus ook het loongebouw. Die verhoging is in onderstaande tabel verwerkt.

2 decimaal afronding
Uitgangspunt: de bedragen van de eerste-trede-maandsalaris van 2019, jan-jun

basis uurloon: het schaal (maand)salaris gedeeld door:  
  165,30 (excl VD & VT) (factor VNPF voor het jaar 2019 : 365 minus 104 weekenddagen, dagen à 7,6 uur) factor SoZa: 164,6666667

wp = wachtperiodiek; 3 jaar

BASIS UURLOON 2019 jul t/m dec – exclusief VD (13.48%) en exclusief VT (8%)