Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals2017-02-02T13:07:13+00:00

logo WNPF rgb kleinDe Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) is gelieerd aan de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF). De VNPF is de vertegenwoordiger van poppodia en -festivals op landelijk niveau en behartigt de collectieve belangen van haar leden. De WNPF heeft een beperkte doelstelling en zal daarom niet overlappen met de activiteiten van de VNPF. Wel is het denkbaar dat bijeenkomsten van de WNPF samenvallen met die van de VNPF. De WNPF houdt kantoor bij de VNPF en doet een beroep op het personeel van de VNPF. De directeur van de VNPF is tevens de directeur van de WNPF.

De WNPF organiseert ten minste een bijeenkomst per jaar om leden te informeren over actuele zaken. De WNPF kiest de onderwerpen, en gaat daarmee te rade bij leden en werkgroepen. Dit zal samenvallen met de Algemene ledenvergadering van de VNPF halverwege het jaar.

Daarnaast kan de WNPF werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen.

Samenwerking

De WNPF werkt nauw samen met andere partijen waar dat de activiteiten effectiever maakt. Een overzicht;

Werkgeversvereniging Nederlandse Podia
Net als bij de samenwerking tussen VNPF en VSCD (schouwburgen, concertgebouwen, vlakke vloer theaters, theaterfestivals), zal de WNPF ook samenwerken met de werkgeversvereniging van de VSCD. Dit zal vooral gaan op het gebied van beleid .

Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
Behartigt de collectieve belangen van werkgevers in de cultuursector en onderneemt gezamenlijk activiteiten in de sfeer van onderzoek en deskundigheidsbevordering. Leden zijn werkgeversverenigingen uit de podiumkunsten, film, amateurkunst en kunstzinnige vorming, musea en bibliotheken.

Lidmaatschap

Organisaties die aangesloten zijn bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals en die zelfstandig werkgever zijn, kunnen lid zijn van de WNPF. Leden van de WNPF streven naar het toepassen van de door de WNPF opgestelde en/of overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Zij dragen bij aan de kosten van de WNPF middels een jaarlijkse contributie naar rato van hun loonsom.

Toehoorders

De WNPF kent naast het reguliere lidmaatschap ook toehoorders. Organisaties die niet aan de criteria van lidmaatschap van de vereniging kunnen voldoen, maar wel te kennen geven zich bij de vereniging te willen aansluiten, kunnen door het bestuur als bijzonder lid worden toegelaten. Bijzondere leden hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. Toehoorders dragen bij aan de kosten van de WNPF middels dezelfde contributiestaffel.

Contributie

WNPF leden en toehoorders betalen jaarlijks een contributie volgens onderstaande staffel. Nieuwe leden betalen naast de contributie een instaptarief van €500,-.

loonsom per jaar Contributie per jaar
van (€) tot  (€) (€)
0 100.000 285,17
100.000 300.000 570,33
300.000 500.000 855,51
500.000 900.000 1140,67
900.000 of meer 1425,84

Leden

In 2015 zijn lid van de WNPF: 013, Atak, ’t Beest, Bibelot, Burgerweeshuis, Doornroosje, Gebouw T, Gigant, Luxor Live, Melkweg, Merleyn, Mezz, P60 Poppodium, Patronaat, TivoliVredenburg, De Helling, Victorie, W2 concertzaal.

In 2015 zijn toehoorder: De Kelder, Paradiso